marketingplan

Wat is marketing?

Marketing is een essentieel onderdeel dat de basis vormt voor het succes van bedrijven en organisaties wereldwijd. Het is een heel breed en veel omvattend vakgebied dat de laatste tijd alleen maar uitgebreider is geworden. Marketing richt zich onder andere op het begrijpen van de behoefte en wensen van de consumenten en daarop inspelen met bijpassende producten/diensten.

 

Wat is marketing? 

Marketing kan worden gedefinieerd als het proces van identificeren, creëren en leveren van waarde aan klanten. Het is een zeer breed omvattend begrip gericht op het voldoen aan verwachtingen en behoeften van consumenten. Het doel van marketing is niet alleen om een eenmalige transactie te genereren, maar vooral om langdurige relaties op te bouwen.


"De sleutel tot succesvolle marketing is om niet luid te schreeuwen, maar om waarde toe te voegen aan het leven van je klanten." 


Marketing in de basis 

Om het begrip marketing goed te kunnen begrijpen leggen we hieronder een aantal basisbegrippen van marketing uit.

Klantgerichtheid

Het uitgangspunt van marketing is het in kaart brengen van de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten. Dit om hier vervolgens zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Dit vereist grondig marktonderzoek en identificatie van de juiste doelgroep. Door klantgericht te werk te gaan kunnen bedrijven producten/diensten ontwikkelen die perfect aansluiten op de behoefte van de doelgroep. 

Waardecreatie 

Marketing draait om het creëren van waarde voor klanten. Waarde kan worden omschreven als het verschil tussen de voordelen die een product of dienst te bieden heeft ten opzichte van de kosten die de klant moet maken om deze te verkrijgen. Het doel is dan ook om de klant te overtuigen dat de waarde die ze ontvangen groter is dan de prijs die ze betalen.

Differentiatie

Het is van groots belang dat een bedrijf onderscheidend is van concurrenten. Deze onderscheiding kan worden bereikt doormiddel van differentiatie. Hierbij wordt een uniek verkoopargument benadrukt om klanten te laten zien waarom het product of dienst beter is dan andere opties op de markt.

Consistente branding 

Een sterk merk neerzetten is van onschatbare waarde. Het bouwen van herkenbaarheid en een consistente uitstraling helpt klanten om het bedrijf te vertrouwen en herinneren. Het merk moet de waarden en beloften van het bedrijf weerspiegelen. Dit moet perfect aansluiten bij de doelgroep.

Communicatie 

Effectieve communicatie is van groots belang bij marketing. Het gaat hierin niet alleen om het adverteren voor producten en of diensten maar het gaat om het bouwen van relaties. Communicatie kan via tal van kanalen, van direct fysiek contact tot krant, social media of radio. De boodschap die overgebracht wordt moet helder zijn en de doelgroep aanspreken.


Welke stappen doorlopen voor een goede marketingstrategie?

Voor het uitdenken van een goede marketingstrategie worden de volgende stappen doorlopen.

Swot-analyse

Een SWOT-analyse bevat de volgende aspecten:

Strengths (Sterktes): Interne positieve kenmerken of resources die een organisatie een voordeel geven ten opzichte van concurrenten.
Weaknesses (Zwaktes): Interne kenmerken die een organisatie in een nadelige positie kunnen plaatsen ten opzichte van concurrenten.
Opportunities (Kansen): Externe factoren die een organisatie ten goede kunnen komen en waarop ze kan inspelen om te groeien en te slagen.
Threats (Bedreigingen): Externe factoren die een organisatie kunnen schaden of haar prestaties kunnen beïnvloeden.

Door het in kaart brengen van bovenstaande vraagstukken ontstaat er een goed inzicht in de positie van de organisatie.

Doelen bepalen

Het bepalen van een duidelijk en haalbaar doel is een cruciale stap bij het maken van een effectieve marketingstrategie. Het doel moet zo specifiek mogelijk in kaart gebracht worden. Een vaag doel zoals ‘’meer geld verdienen’’ is geen specifiek doel. Een doel zoals ‘’Voor product X een omzetstijging van 15% realiseren in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar’’ dat is een concreet doel. Stel buiten concreet ook vooral realistische doelen. Het maken van onrealistische doelen werkt demotiverend.

Maak een doel meetbaar. Breng in kaart hoeveel nieuwe klanten, stijgingen in websitebezoek, verkopen en klanttevredenheid. Stel ook een duidelijke deadline aan het doel. Hiermee ontstaat motivatie het doel te gaan behalen.

Doelgroep bepaling

Het kiezen van de juiste doelgroep is eveneens een hele belangrijke stap. Een goed gedefinieerde doelgroep zorgt ervoor dat de boodschap goed overgebracht kan worden. Voor het bepalen van de juiste doelgroep gaat een goede marktanalyse vooraf. Waar liggen de behoeften van verschillende doelgroepen. Maak potentiële klantsegmenten door middel van uitschrijven van leeftijd, geslacht, locatie, levensstijl, interesses, en gedragskenmerken zoals koopgedrag en productgebruik.

Het kiezen van een goede specifieke doelgroep is van belang voor succes. Hiermee kunnen tools effectief worden ingezet.

 '' Het gaat er niet om hoeveel mensen je bereikt, mar om hoeveel mensen je raakt en betrekt'' 

Creëer een merk

Een sterk merk is het imago van het bedrijf. Het weerspiegelt hoe het bedrijf is en hoe het gezien wordt door klanten. Een goed merk creëert herkenning en verbindt klanten met het bedrijf. Het merk moet uitgedragen worden en zichtbaar uniek zijn op verschillende plekken. Maak een eenheid van naam, logo, website, advertenties en andere reclame uitingen zoals vervoer belettering, bedrijfskleding.

Kies een marketingmix 

Een marketingmix is een combinatie van middelen die gebruikt worden om het plan verder in te vullen. Een goede marketingmix bestaat meestal uit de 4 P’s.

Product: Dit verwijst naar het tastbare product of de dienst die aan klanten wordt aangeboden. Het omvat kenmerken, kwaliteit, verpakking en eventuele extra diensten die aan het product zijn gekoppeld. Een goed product moet aansluiten op de behoeften en wensen van de doelgroep en waarde bieden.

Prijs: De prijs is de waarde die aan het product wordt toegekend en is een cruciaal element bij het beïnvloeden van de perceptie van klanten. De prijs moet in lijn zijn met de waarde die het product biedt en moet ook concurrerend zijn in vergelijking met andere vergelijkbare producten op de markt.

Plaats (distributie): Dit verwijst naar de manier waarop het product bij de klant terechtkomt. Het omvat de distributiekanalen, zoals winkels, online platforms, groothandels en rechtstreekse verkoopkanalen. Een efficiënte distributiestrategie is essentieel om ervoor te zorgen dat het product beschikbaar is op de juiste plaats en op het juiste moment.

Promotie: Promotie omvat alle communicatie-inspanningen die worden gebruikt om het product onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Dit omvat reclame, public relations, verkooppromoties, sociale media en andere marketingactiviteiten. Effectieve promotie helpt bij het creëren van bewustzijn, het genereren van interesse en het stimuleren van aankoopintenties.

Door de juiste balans te vinden tussen de 4 P's kunnen marketeers een sterke marketingstrategie ontwikkelen en hun product of dienst succesvol op de markt brengen.

Budgettering 

Maak vooraf een budgettering voor het totale marketingplan. De kosten moeten daarbij in verhouding staan tot de opbrengsten in je doel. Een goed doordacht budget stelt in staat om de kosten te beheren, prestaties te meten en het rendement te optimaliseren. Monitor en evalueer tussentijds de prestaties van marketingactiviteiten. Zo wordt voorkomen dat er acties lopen die weinig tot geen resultaat hebben.

Planning maken

Een goede planning is essentieel voor een succesvolle marketingcampagne. Planning zorgt voor structuur, consistentie en het meetbaar maken van resultaten. Met een zorgvuldig geplande campagne neemt de kans op goede resultaten toe.

Door deze basisprincipes voortdurend toe te passen, te evalueren en aan te passen kunnen bedrijven succesvolle strategieën ontwikkelen en concurrentievoordeel behalen.

Reactie plaatsen