Doelgroepen grenzeloos gastvrij

Doelgroep kiezen en het belang ervan

Wat zijn doelgroepen 

Een doelgroep is een specifieke groep mensen die gezamenlijke kenmerken, behoeften of demografische eigenschappen delen. In de wereld van marketing is het identificeren van je doelgroep van groot belang om je product of dienst effectief te kunnen afstemmen op mensen die erbij gebaat zijn.

'' De sleutel tot succes: Kies je doelgroep slim en win hun hart'' 

Doelgroepen kunnen verschillende dimensies hebben zoals;

Demografische kenmerken 

Demografische kenmerken zijn een van de belangrijkste aspecten van een doelgroep. Als je deze kenmerken in kaart hebt kun je jouw marketingactiviteiten effectief afstemmen op de juiste doelgroep. Deze objectieve aspecten onderscheiden groepen mensen van elkaar. Hierin kijken we naar de volgende kenmerken.

Leeftijd: Baby’s, peuters, kleuters, tieners, jongvolwassen, volwassen en senior. Leeftijd heeft invloed op het gedrag, de interesses, voorkeuren en koopgewoonten van mensen
Geslacht: Geslacht alleen bepaald niet de voorkeuren, maar het kan wel meespelen in de keuze. Er zijn soms duidelijke verschillen in interesses en behoeften voor diverse geslachten.
Locatie: Waar men zich bevindt is van groot belang voor de behoeften. Verschillende landen, regio’s, steden of zelfs specifieke buurten. Verschillende locaties hebben verschillende culturen, trends en behoeften.
Inkomen: Het inkomen van het huishouden of individu is een belangrijk kenmerk en wordt veel gebruikt om een doelgroep mee te segmenteren. Mensen met verschillende inkomens hebben ander koopgedrag en koopkracht.
Opleidingsniveau: Opleidingsniveau van mensen heeft invloed op gedragingen, interesses en waarden. Men kan door andere kijk op zaken anders reageren op een zelfde bericht.
Gezinsgrootte: Gezinsgrootte is van groot belang op het consumptiegedrag. Gezinnen met kinderen hebben heel andere behoeften dan een alleenstaande bijvoorbeeld.
Etniciteit: Dit verwijst naar de culturele achtergrond van mensen. Hierin ontstaan verschillende behoeften en voorkeuren.
Beroep: Het beroep van iemand kan invloed hebben op koopgedrag. Een kunstenaar zal andere keuzes maken dan bijvoorbeeld een advocaat.
Levensfase: Elke fase van het leven brengt specifieke behoeften met zich mee. Van student tot senior, in elke fase ontstaat er behoefte aan bepaalde producten of diensten.

Psychografische kenmerken 

Psychografische kenmerken richt zich op de diepere psychologische laag van mensen. Deze kenmerken kunnen je helpen om beter inzicht te krijgen in de motivatie van mensen. Voorbeelden van psychografische kenmerken zijn:

Persoonlijkheid: Persoonlijkheid verwijst naar de unieke kenmerken van de individu. Heet gedrag en reacties op bepaalde situaties. Hierin onderscheiden we bepaalde persoonlijkheidstypes zoals introvert versus extravert, rationeel versus emotioneel en voorzichtig versus avontuurlijk.
Levensstijl: Dit omvat de manier waarop mensen leven, hun dagelijkse activiteiten, interesses en hobby’s. Dit kan variëren tot een hele actieve en avontuurlijke levensstijl tot meer in huiselijke sferen.
Interesses: De interesses en hobby’s van mensen vertellen vaak veel over hun passies en drijfveren. Reizen, koken, wandelen, sporten, muziek maken of het beoefenen van kunst.
Waarden: Diepgewortelde overtuigingen en in principes beïnvloeden iemands gedrag. Voor de ene kan dit bijvoorbeeld duurzaamheid en milieu zijn. Voor een ander is familie en tradities weer van groter belang.
Opinies: De mening van iemand ten opzichte van een bepaald product speelt ook mee. Dit kan betrekking hebben op politiek of sociale kwesties.
Koopgedrag: Hoe maakt men het besluit tot aankoop. Daar waar de een veel impulsaankopen doet, maakt de ander een grondig onderzoek.
Sociale klasse:  De sociale klasse van iemand heeft invloed op het koopgedrag. Hun positie in de maatschappij kan van invloed zijn op het koopgedrag, levensstijl en consumptiepatroon.
Identiteit en zelfbeeld: Psychografische kenmerken omvatten ook hoe mensen zichzelf zien en hoe ze gezien willen worden door anderen. Dit kan uitwerking hebben op welke merken ze kiezen.

"Eén maat past niet allemaal: Ontdek jouw doelgroep en verbluf hen met maatwerk!" 


Geografische kenmerken

Geografische kenmerken worden gebruikt bij het plannen van lokale marketingcampagnes. Of om marktkansen in specifieke regio’s te kunnen identificeren. Deze kenmerken worden opgedeeld in de volgende aspecten.
Land of regio: Geografische kenmerken uitwerken begint met het bepalen van een land of regio in het land. Voor internationale bedrijven of organisaties is dit belangrijk om zich aan te kunnen passen aan verschillende culturen.
Stedelijk gebied: In steden of stedelijke gebieden heeft men andere behoeften dan in landelijk gebied. Denk hierbij aan grote vraag naar maaltijdbezorging, pakketbezorging enzovoorts terwijl in landelijk gebied veel grotere waarde gehecht wordt aan lokale producten.
Klimaat: Het klimaat is van belang, neem als makkelijk voorbeeld alleen al kledingkeuze, of bijvoorbeeld verwarming versus airco.
Tijdzone: Voor een internationaal bedrijf is tijdzone van belang voor het plannen van marketingcampagnes maar ook voor de klantenservice.
Culturele verschillen: Geografische kenmerken omvatten duidelijke verschillen tussen culturen. Wat in het ene land zeer beleefd kan zijn, kan in het andere land als ongepast worden gekenmerkt.
Bevolkingsdichtheid: In dichtbevolkte gebieden zijn bijvoorbeeld meer kleine en gemakkelijk te bereiken faciliteiten populair. Daar waar in uitgestrekter gebied men vaak verder rijdt voor grote faciliteiten.
Taalkundige verscheidenheid: In regio’s waar verschillende talen worden gevoerd moet marketing worden aangepast om zo effectief te zijn voor de doelgroep.
Economische ontwikkeling: Regio’s met verschillende economische ontwikkeling hebben diverse behoeften. Hierin moet rekening gehouden worden met prijsbeleid en strategie.

Gedragskenmerken

 Gedragskenmerken zijn gebaseerd op waargenomen acties. Deze hebben betrekking op het feitelijke gedrag van mensen. Het geeft waardevolle inzichten hoe mensen zich bezig houden met producten en diensten. Veelvoorkomende gedragskenmerken zijn:
Koopgedrag: Het koopgedrag van mensen geeft aan hoe vaak ze kopen, welke producten of diensten en hoeveel ze daaraan uitgeven.
Merkloyaliteit: Dit verwijst naar hoe trouw men blijft aan een bepaald merk. Sommige klanten zullen altijd bij het zelfde merk blijven, andere blijven nieuwe dingen proberen.
Koopfrequentie: Het aantal keren dat een bepaald product of dienst wordt aangeschaft.
Koopmotieven: De reden achter een aankoop. Dit kan functioneel zijn, bijvoorbeeld een nieuwe strijkbout omdat de oude kapot was. Maar ook emotionele vervulling, een nieuwe tas als beloning voor de promotie die gemaakt is.
Productgebruik: Gedragskenmerken omvatten ook hoe mensen een product of dienst gebruiken na aankoop. Sommige producten of diensten zullen dagelijks gebruikt worden, andere liggen weer vooral in de kast.
Reactie op marketing: Hoe reageert iemand op marketinguiting. Advertenties, kortingsacties en sociale media. De ene zal meteen opgaan in een advertentie, een ander zal meer sceptisch zijn.
Service interactie: De manier waarop mensen omgaan met een klantenservice. Sommige zullen de klantenservice voor elk wiswasje inschakelen. Een ander zal hier geen gebruik van maken en alles eerst zelf oplossen.
Nieuwe technologie: Het tempo waarin nieuwe technologie wordt omarmd is ook van groot belang. Dit kan van invloed zijn op de effectiviteit van digitale marketingstrategie.


Het belang van doelgroep keuze

Een doelgroep is niet slechts een willekeurige groep mensen die jouw product of dienst kunnen kopen. Het is de sleutel tot het begrijpen van de markt en het kunnen benoemen van de meest waardevolle klanten voor jouw bedrijf. Het definiëren van een specifieke doelgroep zorgt voor;

Effectievere marketing: Een doelgerichte aanpak zorgt voor betere marketingresultaten. In plaats van een boodschap voor iedereen te verspreiden kun je doormiddel van doelgroep bepaling een gerichte boodschap verzenden. Hierdoor spreekt jouw marketingmateriaal de taal van jouw doelgroep. Dit vergroot de kans dat de doelgroep daadwerkelijk geïnteresseerd raakt in jouw aanbod.

Beter begrip van klantbehoefte: Als je jouw doelgroep tot in de kleinste details kent ben je in staat om de behoefte en verlangens beter te kunnen begrijpen. Door inzicht te creeeren in hun levensstijl, waarden, interesses en uitdagingen kun je jouw product of dienst perfect naar die behoefte afstemmen. Dit gaat verder dan alleen het aanbod dat je hebt qua dienst of product. Dit omvat ook jouw manier van klantenservice bieden, branding en klantbeleving. Als je de wensen van jouw doelgroep begrijpt kun je een betekenisvolle relatie met hen opbouwen.

Concurrentievoordeel: Het kiezen van een specifieke doelgroep kan je helpen om je te onderscheiden van jouw collega’s. In een verzadigde markt kan het kiezen van een niche zorgen voor een unieke positie van jouw bedrijf. Je kunt een expert worden binnen jouw niche en hiermee een trouwe klantenkring creëren.

Efficiënt gebruik van middelen: Een doelgerichte benadering helpt jouw middelen veel efficiënter in te zetten. In plaats van marketingcampagnes in te zetten in de hoop iedereen aan te spreken, richt je je op jouw doelgroep. Hiermee vergroot je de kans op conversie. Door je doelgroep te kennen kun je bepalen welke online en offline kanalen je het beste kunt inzetten. Door op de juiste plaats aanwezig te zijn, kun je de boodschap op de juiste mensen richten. Zo besteed je je marketingbudget het meest efficiënt.

Opbouw van merkloyaliteit: Een goed gekozen doelgroep stelt je in staat om jouw merk en boodschap te personaliseren. Hierdoor bouw je een sterke band op met je klanten. Als je laat zien dat je hun behoeften begrijpt en daarop inspeelt voelen klanten zich begrepen en gewaardeerd. Dit resulteert in loyaliteit en vertrouwen in jouw merk. Loyaliteit is enorm belangrijk voor mond-tot-mond reclame. En zorgt ervoor dat je huidige klanten niets liever willen dan weer bij jou terugkomen!

Het kiezen van een doelgroep is dus van vitaal belang voor het succes van jouw bedrijf. Het stelt je in staat om effectievere strategieën te ontwikkelen. Je klantbehoeften beter te begrijpen en concurrentievoordeel te verkrijgen. Neem dus altijd uitvoerig de tijd om je doelgroep te definiëren. Het zal de fundering vormen voor jouw bedrijf.   

Reactie plaatsen